Aangepaste statuten
Aangepaste statuten

Aangepaste statuten

Aangepaste statuten
De wielerploeg mag worden omgevormd tot coöperatieve. Wat is er nieuw?

Op de vooravond van dit nieuwe wielerseizoen hebben de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij en haar voogdijminister het licht op groen gezet om de structuur rond de wielerploeg om te vormen naar de CVBA (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).

De aanbieding van aandelen is gestart op 23 september 2016. Sindsdien konden Captains of Cycling hun interesse kenbaar maken om mee te participeren in de op te richten coöperatie Captains of Cycling. Het informatiedocument inzake de aanbieding van de aandelen van Capitains of Cycling (het Informatiedocument) en de ontwerp statuten van de coöperatie zijn sindsdien geactualiseerd op enkele punten. We geven hier een overzicht.
1) Het informatiedocument werd aangepast om te preciseren dat er enkel kan ingeschreven worden voor een bedrag van 50 EUR, 250 EUR en 1.000 EUR. Het inschrijvingsbedrag per coöperant bedraagt maximaal 1.000 EUR. Dit werd gemeld in het Informatiedocument van 23 september 2016.

2) De totale tegenwaarde van deze aanbieding werd beperkt tot net onder 300.000 EUR (299.999 EUR). Indien de totale tegenwaarde zou worden bereikt, kunnen de latere inschrijvingen niet aanvaard worden in het kader van deze aanbieding. Dit werd bepaald door het Informatiedocument sinds 23 september 2016.

3) Een fan- en netwerkcomité is nieuw. Dit werd statutair voorzien. Dit is een comité met adviserende bevoegdheid. Dit comité kan opgericht worden in de schoot van de raad van bestuur. Bedoeling is dat dit jaarlijks minstens tweemaal wordt georganiseerd voor de vennoten C (ambassadeurs) en D (supporters), zodat zij uitvoerig inspraak kunnen hebben als gangmakers van de ploeg en hun adviezen kunnen overmaken (bv. aan de Raad van Bestuur tijdens het wielerseizoen, met het oog op de algemene vergadering, enz.). Dit is ingevoerd op 3 oktober 2016.

4) In het begin van de aanbieding van aandelen was statutair een voordrachtregeling voorzien voor de vennoten van de categorieën C (ambassadeurs) en D (supporters). Deze vennoten konden een kandidaat-bestuurder voordragen aan de algemene vergadering voor benoeming. Deze voordrachtregeling is geschrapt. Dit is in voege sinds 3 oktober 2016.

5) Sinds de aanbieding van de aandelen is de rol van de sponsors van de wielerploeg geactualiseerd. Dit is een eerder technische wijziging. Nu is statutair voorzien dat het totale B-aandelen normaal beperkt moet blijven tot het totale A-aandelen waarover de Nationale Loterij beschikt (tenzij de Nationale Loterij verklaart hiervan af te zien). De A-vennoten kunnen het toegelaten aantal B-aandelen onder de sponsors koppelen aan de hoogte van ieders sponsorbijdrage in de totale sponsoring (deze verdeling gebeurt bij gewone meerderheid en recht evenredig). Deze technische regeling is ingevoerd op 3 oktober 2016.

6) In het begin van de aanbieding was statutair voorzien dat de voorzitter van de Raad van Bestuur bij staking van stemmen een doorslaggevende stem zou krijgen. Deze regeling is nu
geschrapt, zodat een (gewone) meerderheid vereist is onder de leden van de Raad van Bestuur. Dit is in voege sinds 14 februari 2017.

De geactualiseerde ontwerp statuten zijn nu raadpleegbaar op de website. Voormelde wijzigingen werden ook publiekelijk aangekondigd via de verklarende nota’s gepubliceerd op de website van Captains of Cycling.

De kandidaat-coöperanten die zich reeds hadden ingeschreven voor de laatste wijziging van 14 februari 2017, krijgen de mogelijkheid om alsnog uit te schrijven. Zij kunnen tot 5 maart 2017 hun uitschrijving met een aangetekend schijven richten aan Captains of Cycling, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel. Bij uitschrijving wordt het inschrijvingsgeld teruggestort op de rekening waarmee de inbreng betaald werd.

De kandidaat-coöperanten die zich niet tijdens de uitschrijvingstermijn hebben uitgeschreven, ontvangen de waardebon voor de webshop én de uitnodiging voor de eerste Algemene Vergadering met alle Captains. Het gebruik van de waardebon geldt ook als het aanvaarden van het geactualiseerde aanbod.

De Raad van Bestuur van Captains of Cycling cvba zal de inschrijvingen van de kandidaat-coöperanten verwerken. Dit maakt het mogelijk om de coöperanten in de toekomst officieel uit te nodigen op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van de ploeg. Dit wordt een sportief samenzijn met alle Captains.


Belangrijke Mededeling

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen kandidaat-coöperanten aandachtig het Informatiedocument dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Bijlage 1 van het Informatiedocument). Ook een investering in coöperatieve aandelen zoals beschreven in het Informatiedocument houdt risico’s in. Een coöperant loopt zoals elke belegger in aandelen het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Het Informatiedocument is beschikbaar op de website www.captainsofcycling.be en op het adres van de maatschappelijke zetel van Captains of Cycling. Een afgedrukt exemplaar kan ook aangevraagd worden per e-mail via het e-mailadres info@captainsofcycling.be of telefonisch via het nummer +32 (0)2 238 46 98. Dit Informatiedocument is ook beschikbaar in het Frans en Engels.